บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุกันกระแทกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) โดยนำกระบวนการผลิตในรูปแบบ Automation มาใช้ควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลายโดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณของลูกค้าได้อย่างลงตัว

บริษัทจึงต้องมีการตรวจสอบและทดสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น การวัดขนาดของโฟม การวัดขนาดของกระดาษ การทดลองบรรจุสินค้าจริง

บริการ Packing ที่ดำเนินการโดยทีมงานของ Pattara Asset ในการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมในการนำส่งไปยังจุดหมาย รวมถึงดำเนินการด้านการจัดส่งจนแล้วเสร็จ

ฝ่ายบริการลูกค้าที่เตรียมพร้อมในการมอบคำแนะด้านบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้ชนิดวัสดุที่หลากหลายเหมาะกับงบประมาณและความต้องการใช้งาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Hardware และ Software ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานและเหมาะต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

บริษัทเข้มงวดรวมถึงมีการตรวจสอบและทดสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น การวัดขนาดของโฟม การวัดขนาดของกระดาษ การทดลองบรรจุสินค้าจริง

มีวัสดุหลากหลาย ทั้งกระดาษ โฟม พลาสติก เพื่อผลิตบรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีและกำลังการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งในด้านระยะเวลา และปริมาณ

บริการ Packing ที่ดำเนินการโดยทีมงานของ Pattara Asset ในการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมในการนำส่งไปยังจุดหมาย รวมถึงดำเนินการด้านการจัดส่งจนแล้วเสร็จ

ภัทร แอสเสท เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ปักธงงาน ProPak Asia 2022 มิถุนายนนี้

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ข้อดี ข้อเสีย ของ กล่องกระดาษ และโฟม

5 ประโยชน์ของ PACKAGING