ที่ Pattara Asset เพียบพร้อมด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและทันสมัยช่วย
เพิ่มความแม่นยำในการผลิตชิ้นงานได้อย่าง สูงสุด ด้วยเครื่องจักรระบบ
automation ที่ควบคุมและสั่งการโดยทีมงานผู้ชำนาญการ