บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ลูกค้าสามารถระบุความต้องการในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลวดลายบนกล่อง หรือตัด-เย็บ สับร่องกล่องกระดาษ
มัด รวมถึงการขึ้นรูป และ Corrugate paper บริษัทก็สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ที่ติ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

ป้องกันสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมที่สามารถขึ้นรูป หรือไดคัทโฟมให้มีรูปร่างดังต้องการเพื่อสอดรับกับชิ้นงานและทำการปกป้องชิ้นงานได้อย่างสูงสุด โดยบริษัทสามารถผลิตได้ทั้ง Foam EPS (Mold), Foam EPE (Mold), Foam EPE (Die cut), Foam EVA (Die cut)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโฟม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโฟม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก Foam

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก Foam

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก Foam

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก Foam

บรรจุภัณฑ์ประเภท Partition ที่สามารถผลิตได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการโดยผลิตได้ทั้งพลาสติก กล่องกระดาษ และไม้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ลูกค้าสามารถระบุความต้องการในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลวดลายบนกล่อง หรือตัด-เย็บ สับร่องกล่องกระดาษ
มัด รวมถึงการขึ้นรูป และ Corrugate paper บริษัทก็สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ที่ติ

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ลูกค้าสามารถระบุความต้องการในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลวดลายบนกล่อง หรือตัด-เย็บ สับร่องกล่องกระดาษ
มัด รวมถึงการขึ้นรูป และ Corrugate paper บริษัทก็สามารถสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ที่ติ

งานบรรจุสินค้า

งานบรรจุสินค้า

งานบรรจุสินค้า

งานบรรจุสินค้า

งานบรรจุสินค้า

งานบรรจุสินค้า